Aangepaste wapenwet treedt in werking

Traditioneel is 1 september een datum waarop een aantal zaken veranderen. Dit jaar zijn er op deze datum grote veranderingen voor wapenbezitters.

De wet van 25 juli 2008 die de wapenwet van 8 juni 2006 wijzigt, treedt vandaag, op 1 september 2008, in werking nadat hij op 22 augustus 2008 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De aangepaste wapenwet herstelt het evenwicht tussen de belangen van de openbare orde en de wapenbezitters.

De oude wapenwet van 3 januari 1933 behoort vanaf vandaag definitief tot de rechtsgeschiedenis.

U vindt de gecoördineerde tekst van de wapenwet, zoals hij nu van toepassing is op onze site via deze link.

Alle verwijzingen naar wetteksten op de site werden automatisch aangepast naar de nieuwe wettekst.

Geregistreerde gebruikers kunnen onze commentaren op de wetswijzigingen raadplegen op deze link. In de komende weken komen zeer regelmatig nieuwe teksten op de site.