Drie nieuwe uitvoeringsbesluiten op komst

De regering werkt verder aan drie nieuwe uitvoeringsbesluiten om de wapenwet van 8 juni 2006 volledig in werking te laten treden.

Op de adviesraad van 28 mei 2008 zijn drie voorontwerpen van Koninklijke Besluiten besproken.

De drie voorgestelde KB's gaan over het volgende:

* het statuut van de wapenhandel
* de veiligheidsvoorwaarden voor het opslaan van wapens door particulieren
* het aanpassen van een aantal bepalingen in het uitvoerings-KB wapenwet

Klik hier voor meer informatie over de voorgestelde maatregelen...