EU wapenrichtlijn van toepassing in Zwitserland

In december 2004 werd tussen Zwitserland en de Europese Unie een verdrag ondertekend waarbij Zwitserland toe kan treden tot het Schengen-verdrag, onder een aantal voorwaarden.

Het Schengen-verdrag regelt het vrije verkeer van personen binnen een ruimte zonder binnengrenzen. Ook een aantal initiatieven op het vlak van politionele samenwerking en informatie uitwisseling worden door dit verdrag geregeld. Er werden honderden maatregelen genomen om het verdrag verder in te vullen. Deze maatregelen worden vaak aangeduid als het "Schengen-acquis".

Zwitserland kan nu, na talrijke aanpassingen van hun interne wetgeving, toetreden tot het Schengen-verdrag vanaf 12 december 2008.

Voor wapenbezitters is interessant dat de Europese vuurwapenrichtlijn ook deel uitmaakt van het "Schengen-acquis". Derhalve is vanaf 12 december 2008 deze richtlijn in Zwitserland van toepassing. Dit betekent onder andere dat de houder van een Europese vuurwapenpas wapens voorhanden kan hebben in Zwitserland. Voor overbrengen van wapens uit Zwitserland kan de procedure voor overbrenging van wapens gevolgd worden, die eenvoudiger is dan die voor invoer.