Gewijzigd Vlaams sportschuttersdecreet in werking getreden

Op 25 juni heeft het Vlaamse parlement een wijziging van het sportschuttersdecreet aangenomen.

Klik hier voor de aangenomen tekst

Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen en de gevolgen ervan.

Het is echter nog niet duidelijk of dit gewijzigde decreet al afgekondigd is door de Vlaamse regering. Wel zeker is dat het decreet nog niet gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad.

Als algemene regel geldt dat een nieuwe wet of decreet pas in werking treedt na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Deze regel is ook logisch: men kan van de burger moeilijk verwachten dat hij een wet naleeft die nog niet gepubliceerd is.

Er kunnen echter uitzonderingen op deze regel gemaakt worden. Dergelijke uitzondering bestaat voor het gewijzigde Vlaamse decreet over het statuut van de sportschutter.

Ook al is het aangepaste decreet dus nog niet bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad, toch is het in werking getreden op 4 augustus 2008 (zie art. 6 wijzigingsdecreet). Het uitsluiten van buksschieten als sportschieten trad in werking op 28 juni 2008, zodat de gouverneur van Limburg (Steve Stevaert, SP.A) kon deelnemen aan het Limburgs schuttersfeest op 6 juli 2008.