Indexering retributies erkenningen en vergunningen

Jaarlijks op 9 december worden de bedragen van de rechten en retributies voor de aanvraag van vergunningen en erkenningen aangepast aan de index der consumptieprijzen (zie art. 53 wapenwet).

Deze indexatie gebeurt door het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand november die voorafgaat aan de aanpassing te delen door het indexcijfer der consumptieprijzen voor november 2006. De FOD Economie maakte gisteren bekend dat het indexcijfer der consumptieprijzen voor de maand november 2008 vaéstgesteld is op 111,49.

Het toepasselijke bedrag van de retributie wordt bepaald door het tijdstip waarop de aanvraag wordt ingediend. De nieuwe geindexeerde tarieven zijn dus van toepassing voor aanvragen ingediend vanaf dinsdag 9 december 2008.

De nieuwe retributie voor de aanvraag van één of meer wapenvergunningen op naam van dezelfde persoon bedraagt 90,25 EUR (i.p.v. 85 EUR).

Klik hier voor een overzicht van de overige geïndexeerde bedragen van toepassing voor de aanvraag van de wapendrachtvergunning of van de erkenningen als verzamelaar, wapenhandelaar, schietstand of vervoerder.