Nieuw boek "Overzicht wapenwet 2008"

Onze website geeft de wapenbezitter die actief is op het internet alle informatie over de regelgeving rond wapens. Het internet is ook het meeste geschikte medium om wijzigingen continu op te volgen en om elke wapenbezitter te informeren.

Elektronische kennis is echter vluchtig. Daarom besliste Nico Demeyere om zijn eerdere "overzicht wapenwet" te herschrijven. In het "overzicht wapenwet 2008" is rekening gehouden met de wetswijziging van juli 2008, alsook met de laatste uitvoeringsbesluiten die verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2008.

De nieuwe versie van het boek is aanzienlijk uitgebreid (telt thans 383 blz.). Het werk bevat een commentaar over de regelgeving voor wapenbezitters, sportschutters, jagers, verzamelaars en handelaars. Tevens is de gecoördineerde versie van alle regelgeving opgenomen. Daardoor blijft het boek een handig naslagwerk voor iedereen die met wapens bezig is.

Meer informatie over het boek is te vinden op de website www.overzichtwapenwet.be.

Via deze website kan het boek rechtstreeks besteld worden bij uitgeverij Integrated Media. Er kan tegen een voordelige prijs worden vooringetekend tot 24 november 2008.