Nieuwe regeling uitlenen vergunningsplichtige wapens

De wijziging van de wapenwet die op 18 juli 2008 is aangenomen in de beide Kamers, en die allicht vanaf 1 september 2008 in werking zal treden, bevat een interessante regeling over het uitlenen van wapens.

Onder de wapenwetten van 1933 en 2006 was het uitlenen van wapens in principe onmogelijk, tenzij in uitzonderlijke gevallen.

De nieuwe wapenwet voorziet nu in een totaal nieuwe regeling die het mogelijk maakt dat houders van een vergunning, van een jachtverlof of van een sportschutterslicentie wapens ontlenen, ook als de uitlener niet aanwezig is.

Geregistreerde gebruikers kunnen hier klikken voor een gedetailleerde analyse.