De regeling voor passief wapenbezit nader bekeken

Dé grote innovatie van de gewijzigde wapenwet is de regeling voor passief wapenbezit. Daardoor kunnen wapenbezitters hun wapens gewoon behouden, zonder munitie, zonder dat ze nog verplicht zijn zich in te schrijven in een schietclub of te gaan jagen.

De nieuwe regeling is echter niet altijd even eenvoudig. Op onze website vindt u een eerste analyse van de hand van Mr. Demeyere via deze link.

In juli 2008 is de gewijzigde EU vuurwapenrichtlijn in werking getreden. Meer informatie daarover vindt u in de sectie "Europese regelgeving."

Op 4 augustus 2008 zijn een aantal kleine wijzigingen aan het Vlaamse sportschuttersdecreet in voege getreden. U vindt meer informatie in de sectie "Vlaamse Overheid".