Vereenvoudiging aanvraag wapenvergunningen

De aanvrager van een wapenvergunning moet aan negen in de wet opgesomde voorwaarden voldoen. De aangepaste wapenwet brengt geen wijziging in deze voorwaarden.

Wél wordt de aanvraagprocedure vereenvoudigd voor de houders van een sportschutterslicentie of een jachtverlof. Immers, jagers of sportschutters moeten al een aantal voorwaarden voldoen bij het aanvragen van hun sportschutterslicentie of hun jachtverlof. De wetgever heeft ze daarom vrijgesteld van een aantal voorwaarden bij de aanvraag van een vergunning.

Tevens wordt de verschuldigde retributie aangepast. Deze nota geeft een overzicht van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Hij schetst een aantal problemen waarmee wij geconfronteerd werden en licht de aangepaste regeling voor de aanvragen van wapenvergunningen toe. De nota beschrijft tevens enkele aandachtspunten bij de aanvraag van een wapenvergunning.

Geregistreerde gebruikers kunnen de volledige nota raadplegen op deze link. Zij kunnen het document downloaden via deze link.