Vier nieuwe uitvoeringsbesluiten gepubliceerd in het Staatsblad van 20 oktober 2008

Op 20 oktober 2008 werden vier nieuwe uitvoeringsbesluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (zie www.staatsblad.be).

Binnenkort vindt u op deze website een uitvoerige analyse van de nieuwe teksten. Ook de uitvoeringsbesluiten worden bijgewerkt.

De nieuwe uitvoeringsbesluiten handelen over het volgende:

 • een eerste KB regelt de nieuwe vorm van de documenten die worden uitgereikt in het kader van de wapenwet. Er worden nieuwe modellen opgelegd voor onder andere de wapenvergunning ("model 4") en het formulier van overdracht ("model 9").
 • een tweede KB regelt het statuut van de wapenhandelaar. Het KB regelt de organisatie van het beroepsbekwaamheidsexamen en legt een deontologische code op. Wapenunie organiseert voor wapenhandelaars een informatiesessie op 27 oktober a.s. Geïnteresseerde wapenhandelaars die nog geen uitnodiging ontvingen kunnen ons mailen.
 • een derde KB wijzigt diverse bepalingen aan de wapenwet:
  • wijziging van het uitvoeringsbesluit van de wapenwet inzake de aanvraagprocedure voor erkenningen
  • afschaffing van het formulier dat neer te leggen is om invoer van een wapen vast te stellen
  • afschaffing van een aantal andere KB's en bepalingen die overbodig geworden zijn na de nieuwe wet
  • invoeren van de verplichting om een model 9 op te maken als een HFD-wapen wordt overgedragen aan een folkloristische, historische vereniging in sommige gevallen
  • invoeren van de praktische regeling voor occasioneel schieten (in uitvoering van art. 12, 5° van de wapenwet). De federaties zullen binnenkort de dagkaarten ter beschikking stellen.
  • houders van een sportschutterslicentie en jagers moeten niet meer jaarlijks een uittreksel meer voorleggen aan de exploitant van de schiestand.
  • in het register van de schietstand moet de schutter enkel nog zijn naam registeren. Adres (of rijksregisternummer) moeten niet meer worden genoteerd.
 • een laatste besluit regelt de voorwaarden waaraan de artsen moeten voldoen om medische attesten te kunnen uitreiken met het oog op de afgifte van een wapendrachtvergunning.

U zult vanaf midden deze week een verdere analyse van deze teksten aantreffen op onze website.