Voorstel wijziging sportschuttersdecreet - Buksschieten is niet langer sportschieten

Momenteel wordt in het Vlaams Parlement een voorstel van decreet besproken waarbij het Sportschuttersdecreet zou worden gewijzigd.

Door de wijziging zou het "buksschieten" niet langer als sportschieten worden beschouwd. Nochtans hadden de Historische Schuttersgilden er destijds zelf op aangedrongen om te worden omgenomen in het decreet. Nu komen ze daarop terug. Immers, door een KB van 9 juli 2007 kunnen sommige wapens als vrij verkrijgbaar worden beschouwd indien ze tijdens activiteiten van historische, folkloristische of educatieve aard tijdelijk voorhanden worden gehouden onder begeleiding. Deze uitzondering geldt niet voor sportschieten.

Wie aan sportschieten doet, moet immers houder zijn van een sportschutterslicentie. Nu de historische schuttersgilden merken dat dit niet haalbaar is, mede omdat de gouverneur van Limburg die traditioneel de koningsschieting opent zelf geen houder is van een sportschutterslicentie, wordt voorgesteld om het decreet op dit punt te wijzigen.

Daardoor zal iedereen, zonder enig document, kunnen deelnemen aan buksschietingen.

Daarnaast wijzigen twee technische zaken:

  • de federaties moeten ook de beslissingen over de voorlopige sportschutterslicentie doorgeven aan de gouverneur
  • het feit dat de gouverneur aan iemand een vergunning weigert, of een hernieuwing van zijn vergunning weigert wordt opgenomen als intrekkingsgrond van de sportschutterslicentie.

De volledige tekst kunt u lezen op de site van het Vlaams Parlement via deze link

Zoals gezegd is de impact van deze wijziging voor de niet-buksschutters miniem.