Wijziging toegelaten wapens jacht in Vlaanderen

In het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2008 werd een Besluit van de Vlaamse regering van 4 juli 2008 bekendgemaakt waarbij de toegelaten wapens voor de jacht in Vlaanderen worden gewijzigd.

Deze wijziging is zeer belangrijk. Immers, de aangepaste wapenwet stelt in artikel 12, 1° dat de houder van een jachtverlof enkel de wapens voorhanden mag hebben die toegelaten zijn daar waar zijn jachtverlof geldig is. In de wet van 2006 was nochtans opgenomen dat alle wapens ontworpen voor de jacht via het jachtverlof mochten worden voorhanden gehouden.

Vermits vroeger in Vlaanderen wapens met getrokken loop in kaliber .22 niet toegelaten waren voor de jacht, weigerde de overheid om deze wapens te registreren middels een Vlaams jachtverlof. Hetzelfde gold voor wapens met gladde loop in een kaliber kleiner dan 20. Deze wapens konden eventueel wel via een Waals jachtverlof geregistreerd worden.

De belangrijkste wijzigingen voor de toegelaten wapens voor de jacht in Vlaanderen zijn:

  • wapens met getrokken loop in een kaliber van minstens .22 (Engelse maat) of 5,6mm (metrisch) zijn toegestaan voor de jacht;
  • wapens met gladde loop in een kaliber groter dan 24 zijn toegestaan voor de jacht (was vroeger groter dan 20);
  • de diameter van de hagel gebruikt voor de jacht op klein wild mag maximum 4mm bedragen (was vroeger 3,5mm).

Belangrijk is dus dat het door deze wijziging mogelijk wordt om de karabijnen in kaliber .22 alsook sommige wapens met gladde loop in een kaliber groter dan 24 te registreren via het jachtverlof. Daar is nog tijd voor tot 31 oktober 2008.

Let wel: het gebruik van randvuurmunitie blijft verboden voor het bejagen van grof wild, klein wild, waterwild en overig wild (zie art. 3, §2 van het gewijzigde besluit). Dit geldt ook voor regulering.

U vindt de gecoördineerde versie van het besluit via deze link