Wijziging Vlaams sportschuttersdecreet vandaag in het Staatsblad

Op 27 augustus 2008 verscheen de wijziging van het Vlaamse sportschuttersdecreet in het Belgisch Staatsblad. Het gewijzigde decreeet was al op 28 juni 2008 en 4 augustus 2008 in werking getreden.

Door de wijziging wordt het buksschieten niet meer als sportschieten beschouwd. Andere traditionele sporten waarbij vuurwapens gebruikt worden, worden wel nog als sportschieten beschouwd.

Andere kleine wijzigingen zijn de verplichting van de gemachtigde schietsportfederaties om de beslissingen over voorlopige sportschutterslicenties mee te delen aan de gouverneurs. Tevens zijn de sportschuttersfederaties nu verplicht om een (voorlopige) sportschutterslicentie in te trekken indien de gouverneur de aanvraag of hernieuwing van een wapenvergunning weigert om redenen van openbare orde.

Klik hier voor alle informatie over deze kleine wijziging.