Wijziging wapenwet unaniem aangenomen in de Senaat

Op vrijdag 18 juli 2008, om 17u13 heeft de plenaire vergadering van de Senaat unaniem het voorstel tot reparatie van de wapenwet aangenomen.

Daardoor is het voorstel aangenomen in beide wetgevende vergaderingen. Hij wordt gedragen door een zeer ruime meerderheid.

Dit is een heuglijk moment waarop de rede eindelijk zegeviert over de emotie. Na twee donkere jaren is de wet van 8 juni 2006 aangepast aan onze noden. De wapenbezitters en economische sector krijgen nu eindelijk een evenwichtige wet waarbinnen ze hun activiteiten verder kunnen ontwikkelen.

Het ontwerp zal nu verzonden worden aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die het dan zal doorsturen naar de Koning ter bekrachtiging.

Daarna zal de Koning de nieuwe wet afkondigen en laten bekendmaken in het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe wet treedt in werking de tiende dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Op onze website zult u vanaf zaterdag 19 juli 2008 onder de rubriek "wapenwet" - subrubriek "wetgeving in wording" een volledig overzicht vinden van de wijzigingen.