Wijziging wapenwet vandaag in het Belgisch Staatsblad

De wet van 25 juli 2008 die de wapenwet van 6 juni 2006 wijzigt werd op 22 augustus bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2008. U vindt de gepubliceerde tekst op www.staatsblad.be

De wijzigingen van de wet zullen in werking treden op 1 september 2008, dus op de tiende dag na bekendmaking.

De regeling voor het occasioneel schieten (het nieuwe atikel 12, 5° van de wapenwet) zal pas in werking treden nadat de Koning de voorwaarden voor het occasioneel schieten bepaald heeft. Wij verwachten dat dit in de loop van september 2008 zal gebeuren.

U vindt alle informatie over de gewijzigde wetgeving op onze website onder de rubriek "wapenwet", submenu "wetgeving in wording".

Geregistreerde gebruikers kunnen een officieuze coördinatie van de nieuwe wet raadplegen via deze link.

Via deze link kunnen zij tevens een samenvatting van de wijzigingen raadplegen.

Onze commentaren over de belangrijkste onderwerpen omtrent de nieuwe wetgeving (regeling passief bezit, uitleenregeling, vergunningsprocedure, ...) zijn voor geregistreerde gebruikers beschikbaar onder de rubriek "Wetgeving" - submenu "Commentaar wetgeving".