Wijziging wapenwet vandaag in senaatscommissie

In tegenstelling tot eerdere berichten, wordt het voorstel tot reparatie van de wapenwet vandaag behandeld in de senaatscommissie Justitie.

Ter herinnering:
Klik hier voor een samenvatting van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen.
Klik hier voor de aangenomen tekst (bron: Kamer van Volksvertegenwoordigers)

Deze vergadering zal het voorstel vandaag bespreken. Er is tevens een stemming voorzien.

De oppositie (Stefaan Van Hecke (Groen) en José Dubié (Ecolo)) kondigden vertragingsmanoeuvres aan. Ze dreigden er gisteren al mee om de behandeling te vertragen door allerhande teksten voor te lezen die met de zaak niets te maken hebben.

Gelukkig is er op politiek vlak een ruim draagvlak voor de reparatiewet, in de kamer werd de reparatie wet met 110 stemmen (op 150) goedgekeurd. Het is dan ook te verwachten dat het ontwerp uiteindelijk zal worden aangenomen. Alleen is niet zeker wanneer dit zal gebeuren.

Eens het ontwerp aangenomen is in de commissie, dient het nog te worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van de Senaat. Momenteel is niet bekend wanneer deze bijeenkomt. Verwacht wordt dat deze vergadering mogelijk eind deze week / midden volgende week bijeenkomt. Een en ander zal mede beïnvloed worden door de politieke actualiteit.

De situatie is dus samen te vatten als volgt:

  • de reparatie van de wapenwet wordt door een ruime meerderheid gedragen en komt er allicht
  • de timing is niet volledig duidelijk, maar uiterlijk midden september zou alles moeten rond zijn

Zodra er meer informatie is, zult u dit via deze site vernemen. Op dit moment komt dan ook een uitgebreide bespreking van het voorstel op de site. Tevens zal de rubriek "wetgeving" op deze site snel worden aangepast zodat iedereen zo snel mogelijk over de juiste teksten beschikt. Tegen eind augustus zal Nico Demeyere tevens een becommentarieerde versie van de wettekst publiceren.

U kunt zich registeren op deze site om regelmatig updates te ontvangen.

N.D. (16/07/2008)

UPDATE: het wetsontwerp tot reparatie van de wapenwet is aangenomen in de senaatscommissie justitie. Het is nog wachten op de plenaire vergadering van de Senaat.