Wijziging wapenwet voorlopig niet in de senaat

De vergaderingen van de senaatscommissie justitie alsook van de plenaire vergadering zijn voorlopig afgelast, onder voorbehoud van latere bijeenroeping.

De bespreking van de wetsontwerpen tot reparatie van de wapenwet werden dus niet behandeld.

Onze eerdere nieuwsberichten over het aannemen van het voorstel in de kamer mogen dus genegeerd worden. In tegenstelling tot wat daarin vermeld is, is het eerder onwaarschijnlijk dat de wet wordt aangepast.

In de huidige politieke context is het eerder onwaarschijnlijk dat deze voorstellen nog worden aangenomen.

Er komt dus zeer waarschijnlijk geen reparatie van de wapenwet, waardoor passief wapenbezit onmogelijk blijft, er vanaf 2011 een taks van ca 75 EUR/wapen zal moeten betaald worden voor de hernieuwing van de vergunningen, enz...

We houden u verder op de hoogte.