Wijziging wapenwet vrijdag 18/7 in de Senaat

De plenaire vergadering van de Senaat is morgen, vrijdag 18/7, samengeroepen.

Als zevende agendapunt wordt de reparatie van de wapenwet behandeld (stuk 4-866 in de Senaat, stuk 474 in de kamer).

Naar alle verwachting wordt het ontwerp dan aangenomen. Dit zal zeer belangrijke gevolgen hebben voor alle wapenbezitters. Meer dan 35 artikelen van de wapenwet zullen dan wijzingen ondergaan. Een samenvatting van de wijzigingen vindt u hier

Let wel op: het aannemen van het voorstel door de Senaat betekent NIET dat het onmiddellijk in werking treedt.

De volgende stappen in de wetgevende procedure zijn:

  • overzenden van het aangenomen ontwerp naar de Koning
  • bekrachting en afkondiging van de wet door de Koning
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad

De wijzigingen treden dan in werking op de 10de dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Zodra het ontwerp is aangenomen door de Senaat zal een uitgebreide bespreking van de voorgestelde wijzigingen beschikbaar zijn op deze site. Wij houden u op de hoogte zodra de wet in werking zal treden.

N.D. (17/7/2008)