Hernieuwing erkenningen schietstanden en wapenhandel

Uiterlijk tegen 31 maart 2009 dienen de houders van een erkenning voor de uitbating van een schietstand de hernieuwing van deze erkenning aan te vragen, als de erkenning meer dan vijf jaar geleden is afgegeven (zie art. 48 wapenwet).

In overleg met de provinciale wapendiensten en de Federale Wapendienst, werd een eenvormig formulier voorbereid om deze hernieuwing aan te vragen. Tevens is gewerkt aan een aangepast huishoudelijk reglement voor de schietstand, waarin rekening wordt gehouden met de recentste wijzigingen van de regelgeving.

Wapenunie zal in de eerste twee weken van februari, in samenwerking met de aangesloten federaties KVBSV-na, LSVF en FKVL, een drietal infosessies organiseren voor de exploitanten van een schietstand.

Ook de erkeningen voor de wapenhandel dienen te worden hernieuwd tegen 31 maart 2009 als ze sedert meer dan vijf jaar zijn afgegeven. Ook hier lopen onderhandelingen met de Federale Wapendienst rond het aanvraagformulier. Eveneens zal meer informatie gegeven worden over het beroepsbekwaamheidsexamen dat moet worden afgelegd door wie voor het eerst een erkenning als wapenhandelaar aanvraagt. De aangesloten leden-handelaars zullen uitgenodigd worden voor infosessies. Zij kunnen eveneens op het handelaars gedeelte van deze website alle nuttige informatie opvragen. Voor meer informatie rond lidmaatschap voor handelaars kunt u mailen naar info [at] wapenunie.be (vervang [at] door @).