Infosessies hernieuwing erkenningen schietstanden

Voor de wapenbezitters zijn de overgangsbepalingen voor het hernieuwen van vergunningen afgelopen op 31 oktober 2008.

Erkende personen wiens erkenning afgeven is voor 1 oktober 2003, dienen een hernieuwing van hun erkenning te vragen. Ze dienen eveneens initiatief te nemen vooraleer de afgegeven erkenning ouder wordt dan vijf jaar. De overgangstermijn hier loopt af op 31 maart 2009. Ondertussen is overleg bezig met de provinciale wapendiensten en de federale wapendienst om de administratie verbonden aan deze hernieuwingen zo eenvoudig mogelijk te houden. Immers, in veel gevallen beschikt de overheid al over een uitgebreid dossier.

Wapenunie zal, zowel voor de erkende wapenhandelaars als voor de erkende schietstanden, informatie verstrekken. Handelaars worden geïnformeerd via het handelaarsgedeelte van deze site waarvan de toegang is voorbehouden tot aangesloten erkende personen. Er zal voor hen eveneens een info sessie worden georganiseerd in februari 2009.

De schietstanduitbaters zullen geïnformeerd worden via de volgende kanalen:

  • via de erkende sportschuttersfederaties die aangesloten zijn bij Wapenunie (dus FKVL, LSVF, KVBSV-na);
  • via twee infosessies voor erkende uitbaters van schietstanden gegeven door Mr. Demeyere

De infosessies voor erkende personen die uitbater zijn van een schietstand (en dus houder zijn van een "model 13") zijn welkom op de infosessie die plaatsvinden te 2600 Berchem, Boomgaardstraat 22 (Huis van de sport) op de volgende data:

  • woensdag 11 februari 2009 om 19u30
  • zaterdag 14 februari 2009 om 10u

Deelname aan de infosessie is gratis, maar voorbehouden voor erkende personen uitbater van een schietstand. Andere topics rond de wapenwet zullen er niet behandeld worden.

Schuttersclubs die houder zijn van een erkenning, zullen via hun federatie een uitnodiging ontvangen en kunnen zich via hun federatie inschrijven.

Andere exploitanten van schietstanden (b.v. bewakingsondernemingen, overheden, commerciële schietstanden, wapenhandelaars die ook een schietstand uitbaten) kunnen zich inschrijven door te mailen naar info [at] wapenunie.be (vervang [at] door @) uiterlijk twee dagen voor de sessie.

Op de sessie zal aan de deelnemers een informatiebundel worden bezorgd met een model aanvraagformulier, een model van huishoudelijk reglement en een aantal nuttige tips om de hernieuwing van de aanvraag zo vlot als mogelijk te laten verlopen zodat iedereen zich kan bezig houden met zijn kernactiviteit: namelijk het uitbaten van een schietstand.