Nieuw uitvoeringsbesluit opslag vergunningsplichtige vuurwapens door particulieren

In het Belgisch Staatsblad van 24 april 2009 is een nieuw uitvoeringsbesluit verschenen waarin de veiligheidsvoorwaarden worden vastgelegd voor het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens en munitie zijn onderworpen.

De nieuwe regels voor vervoer, tentoonstellen en een aantal algemene veiligheidsmaatregelen treden in werking op 25 april 2009.

Het nieuwe besluit legt veiligheidsmaatregelen op naargelang en minder dan 5, minder dan 11 of minder dan 31 vergunningsplichtige vuurwapens opslaat. Voor wie meer dan 30 vergunningsplichtige vuurwapens opslaat, wijzigt er niets.

Voor de nieuwe regels inzake opslag geldt een overgangsregeling die afloopt op 25 april 2010. De wapenbezitters hebben dus een jaar tijd om de nodige maatregelen te nemen.

Klik hier om de publicatie in het Belgisch Staatsblad te raadplegen.

De nieuwe tekst wijzigt het KB van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsmaatregelen waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie. Een gecoördineerde versie van deze tekst vindt u op deze link.

Geregistreerde gebruikers kunnen een uitgebreide analyse van de nieuwe tekst raadplegen via deze link.

BijlageGrootte
KB opslag particulieren_BS.pdf54.93 KB