Nieuwe tarieven proefbank bekendgemaakt

Op 4 juni 2009 werden de nieuwe tarieven voor het beproeven van vuurwapens bekend gemaakt. Eveneens werden de tarieven voor de andere diensten van deze instelling (vernietiging wapens, neutralisering, attesten, ...) bekendgemaakt. Klik hier om het nieuwe KB te raadplegen.

De tarieven werden ingrijpend aangepast, lees verhoogd, dit ondanks de economische crisis waardoor ook de sector getroffen wordt.

Bovendien is er blijkbaar een verschil in tarief naargelang het merk van het geproefde wapen. Zo kost het proeven van een S&W revolver en van eeh GP pistool minder dan het beproeven van een pistool of een revolver van een ander merk. Dat dergelijke praktijken mogelijk waren in 1888, toen de proefbank wet tot stand gekomen is, kunnen we begrijpen. Anno 2009, met een eengemaakte Europese markt en het bestaan van talrijke vrijhandelsverdragen, lijkt ons dergelijke praktijk niet meer mogelijk.

Ook levert de proefbank blijkbaar nog attesten af voor vrij verkrijgbare wapens (ten onrechte wordt nog de term "wapens voor wapenrekken" gebruikt die nog dateert uit de reeds 3 jaar opgeheven wet van 1933). Nergens is in de wetgeving voorzien dat de proefbank bevoegd is om vast te stellen tot welke categorie een wapen behoort. De attesten hebben dan ook louter waarde als een inlichting. Toch wordt daar dan nog een retributie voor gevraagd.

In de nabije toekomst zult u op onze website ook de oude KB's van 1924 (waarin o.a. de proef procédés en proefstempels bepaald zijn) terugvinden onder de rubriek "regelgeving" - "regelgeving proefbank".

Wij zullen bij de bevoegde minister (de heer Van Quickenborne) ijveren wij voor een modernisering van deze instelling, die ooit toonaangevend was in de wereld.