Retributies wapenwet geïndexeerd - vergunningen en erkenningen worden een klein beetje goedkoper

De nieuwe wapenwet heeft als algemeen principe ingevoerd dat alle retributies geïnd voor de afgifte van vergunningen of erkenningen automatisch worden aangepast aan het indexcijfer. De aanpassing wordt op 9 december van elk jaar doorgevoerd.

We maken historische tijden mee. Door de aanhoudende crisis is er al enige maanden sprake van negatieve inflatie, ook wel deflatie genoemd.

Voor het eerst sedert zeer lang betekent dit dat de retributie die verschuldigd is voor het indienen van een aanvraagdossier gedaald is.

Voor vergunningsaanvragen ingediend na 9 december 2009 bedraagt de retributie 90,14 EUR (ipv. 90,25 EUR).

Ook de andere retributies voor erkenningen werden aangepast.

U vindt het volledige overzicht op deze link. U kunt er ook het historische overzicht raadplegen van de bedragen die vroeger van toepassing waren. In de gecoördineerde tekst van de wapenwet die u op de site vindt is eveneens een link geplaatst naar de toepasselijke bedragen.