Steeds meer gewapende overvallen

Iedereen herinnert zich allicht nog dat al sedert eind vorige eeuw geprobeerd wordt om de wapenwet te verstrengen. Veel politici en sommige hoogleraren beweerden jarenlang bij hoog en bij laag dat een strengere regeling op legaal wapenbezit de samenleving veiliger zou maken.

Deze stelling klopt niet. In geen enkel ontwikkeld land heeft men ooit een daling van de misdaad vastgesteld door wapenbezit strenger te regelen.

Toch werd in 2006 de wapenwet gewijzigd. Een grote meerderheid binnen de bevolking en in het parlement is ervan overtuigd dat minder wapenbezit tot minder geweld en minder misdrijven leidt.

Vandaag schrijft de Waalse krant "La Dernière heure" meldt vandaag dat het aantal gewapende overvallen de laatste jaren in stijgende lijn is gedurende laatste jaren. Het is een kwestie van tijd vooraleer aan het licht komt dat ook ander geweld niet gestopt of voorkomen is door de strengere wapenwet.

Dit illustreert nogmaals dat er geen enkel verband is tussen het strenger maken van de wapenwet en de misdrijven die met wapens gebeuren.

Ondertussen wordt al enkele jaren materiaal verzameld dat bruikbaar is om deze stelling te staven. Alle incidenten met (vuur)wapens die in de media aan bod komen worden geïnventariseerd. U vindt een regelmatig bijgewerkt overzicht op de website www.gunfacts.be.

De bevindingen van dit onderzoek zijn zeer duidelijk: de aangepaste wapenwet heeft niet de minste invloed gehad op het aantal misdrijven met wapens, familiedrama's of ongevallen met wapens. Het blijft ons dan ook verbazen dat sommige NGO's en politieke partijen het legale wapenbezit quasi onmogelijk willen maken. Het is enkel door hoge subisidies van de overheid, een zeer uitgebreide werking en een groot internationaal netwerk dat zij nog de middelen vinden om hun populistische standpunten te blijven verkondigen. Dit terwijl er in ons land geen enkele organisatie op een professionele (en even gesubsidieerde) manier kan opkomen voor de rechten van de wapenbezitters.