Uitlenen van vergunningsplichtige wapens tussen jagers en sportschutters - geen model 9 vereist

Zoals wij eerder hebben aangekondigd, werd door de nieuwe wapenwet een regeling uitgewerkt voor het uitlenen van vergunningsplichtige wapens tussen jagers en sportschutters onderling.

Een volledige omschrijving van deze regeling vindt u op deze link (u dient geregistreerd te zijn op de website om toegang te krijgen tot dit document).

Het is niet nodig om bij het uitlenen telkens een formulier van overdracht "model 9" op te stellen. Als de eigenaar van het wapen niet aanwezig is, volstaat het om een document op te maken waarin de uitlener zijn toestemming geeft. Eveneens moet de ontlener van het wapen in het bezit zijn van de documenten die bij het wapen horen (model 9 van de eigenaar).

De provinciale wapendiensten laten ons weten dat er momenteel vaak toch modellen 9 worden ingevuld telkens het wapen wordt uitgeleend. De registratie van deze modellen 9 (één model 9 van eigenaar naar gebruiker, vervolgens model 9 terug van gebruiker naar eigenaar) vraagt veel tijd aan de administratie en tast de efficiëntie aan waarmee de diensten kunnen werken aan de behandeling van nieuwe vergunningsaanvragen.

We verzoeken degenen die van de uitleenregeling gebruik maken dan ook om niet meer telkens modellen 9 in te vullen, maar om de procedure die voorzien is in de wet te volgen. Deze werkwijze is ook voor de wapenbezitters minder omslachtig.

U vindt trouwens een model van overeenkomst als bijlage bij het document over de uitleenregeling.