Wijziging samenstelling adviesraad voor Wapens

In het Belgisch Staatsblad van 18 december 2009 verscheen een Koninklijk Besluit dat de nieuwe leden voor de adviesraad voor wapens benoemd.

Wapenunie is verheugd dat de minister van Justitie de heren Daniël Beets en Xavier Maesen benoemde als vertegenwoordigers van de kleinhandel. Dit is een erkenning voor de inspanningen die Wapenunie de voorbije twee jaren leverde ten behoeve van de sector. Ook is het aantal leden-handelaars van onze unie sterk gestegen. De minister oordeelde kennelijk dat onze organisatie dus als representatief beschouwd kon worden.

Na de wetswijziging van 25 juli 2008 kregen ook de Duitstalige schuttersverenigingen een zitje in de Adviesraad. Deze plaatsen werden door het huidige KB ingevuld.

Tenslotte werden nog een aantal andere benoemingen aangepast op verzoek van de betrokkenen of als gevolg van herschikkingen in de bestuursfuncties bij diverse organisaties.