Wijziging wapenwet (financieringsverbod wapensystemen met verarmd uranium) vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Er is al enige tijd een parlementair debat bezig rond het verbod op het gebruik van verarmd uranium in wapensystemen. Ons land wil op internationaal een voortrekkersrol spelen door deze wapens te verbieden.

Uniek aan de Belgische wapenwet is dat niet alleen het loutere gebruik of het bezit van deze wapens verboden wordt, maar dat ook de financiering van enige activiteit niet is toegelaten. Deze regeling gold (door een slordigheid in een vorige wettekst) enkel voor anti-persoonsmijnen en/of submunitie. U kunt de regeling terugvinden in artikel 8 van de wapenwet.

Op 29 juli 2009 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wet die artikel 8, derde lid van de wapenwet wijzigt. Vanaf heden zijn ook alle verrichtingen ter financiering van de ontwikkeling van wapensystemen met verarmd uranium verboden. Zowel bepantsering met verarmd uranium als interte munitie met deze stof worden door de nieuwe bepaling geviseerd.

De modale wapenbezitter hoeft van deze wijziging niet wakker te liggen. Munitie met verarmd uranium wordt immers niet gebruikt op schietstanden of voor de jacht...