Aanpassing wapenwet 2008 doorstaat toets van het Grondwettelijk Hof

Op 20 januari 2010 heeft het Grondwettelijk Hof een belangrijk arrest geveld over de aanpassing van de wapenwet.

Voor wie het zich nog herinnert: de wapenwet van 2006 werd ingevoerd n.a.v. een racistische schietpartij in Antwerpen. Dit gebeurde razendsnel onder impuls van de door media aangewakkerde emoties van publieke verontwaardiging. Na evaluatie is gebleken dat dit niet de beste drijfveer was voor kwalitatieve wetgeving.

Na evaluatie door een parlementaire werkgroep in 2007, en na de verkiezingen van 2007, werd de wapenwet in 2008 grondig aangepast. Elders op deze website vindt u daar meer informatie over. Belangrijkste aanpassing was dat de vergunningen voor onbepaalde duur geldig blijven (mits vijfjaarlijkse controle). Ook het passief wapenbezit (bezit van wapens zonder munitie) werd opnieuw mogelijk.

Tegen deze bepalingen werd in februari 2009 een vernietigingsberoep ingesteld door een vereniging die pretendeert de wapenbezitters te verdedigen. Indien het beroep zou worden aangenomen, zouden de wijzigingen van 2008 teniet gedaan worden. De vergunningen zouden dan opnieuw voor een bepaalde duur van maximaal 5 jaar geldig zijn. Bij vernietiging had elke wapenbezitter dus vanaf 2011 opnieuw kunnen starten met het aanvragen van nieuwe vergunningen (wat dan ook nog eens 65 EUR/stuk zou kosten, te indexeren).

Gelukkig is het zo ver niet gekomen. Het beroep werd integraal verworpen. De wetswijziging van 2008 doorstaat dus de toets aan de Grondwet.

Meer informatie over het arrest vindt u op deze link.

Wij verwachten dat na dit arrest het regelgevend kader stabiel blijft zodat de sector terug in vertrouwen kan werken en de legale wapenbezitters, jagers en sportschutters eindelijk met een gerust hart hun hobby verder kunnen blijven beoefenen.