Geen verband tussen wapenwet en openbare veiligheid

De laatste dagen en weken wordt het land quasi dagelijks opgeschrikt door allerhande schietpartijen. Gangsters schieten op juweliers. Juweliers schieten op vluchtende gangers. De politie ook.

Vandaag verscheen in de Corelio kranten een bericht waarin gemeld wordt dat in de voorbije 2 jaar (dus in 2008 en 2009) het aantal gewapende overvallen spectaculair gestegen is, met maar liefst 20%. De stijging is het strekt is Brussel.

Uit de talloze incidenten blijkt eens temeer dat er geen enkel verband is tussen regels over legaal wapenbezit enerzijds, en het aantal midrijven, ongevallen of drama's met vuurwapens anderzijds. In alle landen ter wereld waar geen gewapend conflict heerst gaat deze wetmatigheid op.

Toch leven veel politici en ook politiemensen nog met het waanidee dat het wijzigen van regelgeving rond wapenbezit de openbare orde ten goede komt. Het recente MB van 11 maart 2010 dat sommige hulpstukken voor korte wapens verbiedt en de diverse voorstellen die een strafverzwaring wensen in te voeren indien bij een misdrijf oorlogswapens worden gebruikt zijn hier voorbeelden van. Beide maatregelen zijn volstrekt nutteloos en zullen op geen enkele manier de openbare veiligheid verhogen.

Het ontbreekt deze politici, politiemensen en zij die hen adviseren niet alleen aan enige realisteitszin, maar ook aan de moed om de echte maatregelen te nemen die crimineel gedrag ontmoedigen. De overheid blijft al jaren in gebreke om een justitie te organiseren die goed en snel werkt en is aangepast aan de 21ste eeuw. De politie is in ons land nog altijd administratief, met een zeer sterke focus op verkeerscriminaliteit. De strafuitvoering in ons land loopt mank, er zijn onvoldoende gevangenissen waardoor misdadigers sneller worden vrijgelaten.

Deze problemen zijn moeilijk op te lossen, en daarom blijven politici kiezen voor "gemakkelijke" oplossing waarvan het publiek gelooft dat ze de veiligheid verhogen, maar die in werkelijkheid slechts schaamlapjes zijn om wanbeleid op andere domeinen te verhullen.