Grondwettelijk Hof bevestigt dat lijst veroordelingen conform is met de Grondwet

Op 21 oktober 2010 heeft het Grondwettelijk Hof een belangrijke uitspraak gedaan over de wapenwet.

In de nieuwe wapenwet worden alle voorwaarden voor het verkrijgen van een wapenvergunning opgesomd. Enkel wie aan al deze voorwaarden voldoet, kan een wapenvergunning krijgen.

Eén van de voorwaarden behelst dat de (kandidaat) wapenbezitter niet veroordeeld mag zijn wegens één de misdrijven die in artikel 5, §4 van de wapenwet zijn opgesomd. De wetgever heeft hiermee onder andere personen die veroordeeld zijn voor sommige geweldmisdrijven of die misbruik van een vertrouwen maken willen uitsluiten van wapenbezit.

Men kan zich afvragen of het opstellen van deze lijst geen discriminatie kan inhouden tussen zij die veroordeeld zijn voor een misdrijf dat op de lijst voorkomt (en dus geen wapens mogen bezitten) en de daders van andere misdrijven die ook gewelddadig zijn maar niet op de lijst voorkomen.

Het Grondwettelijk Hof oordeelt nu dat de lijst beantwoordt aan de doelstellingen die de wetgever voor ogen had. Er is geen schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

Meer informatie over deze zaak vindt u op deze link.

In deze uitspraak bevestigt het Grondwettelijk Hof nogmaals dat de wapenwet elke vorm van willekeur en subjectiviteit bij de toekenning van wapenvergunning wenst te vermijden.