Inschrijving beroepsbekwaamheidsexamen wapenhandelaar

Om erkend te worden als wapenhandelaar, dient de kandidaat-wapenhandelaar het beroepsbekwaamheidsexamen af te leggen bij de Federale Wapendienst.

De examens worden 2 keer per jaar georganiseerd, doorgaans op een maandag in maart en in september. Om deel te nemen dienen de kandidaten zich vooraf in te schrijven bij de Federale Wapendienst. Dit moet gebeuren via een aangetekend schrijven. Bij de inschrijving moet worden opgegeven welke activiteit de handelaar wenst uit te oefenen. De vragen van het examen worden immers aangepast in functie van de voorgenomen activiteit. Wie bijvoorbeeld een handel in airsoft wenst te starten zal niet ondervraagd worden over alle regelgeving rond vuruwapens.

De Federale Wapendienst vraagt om het formulier in bijlage te gebruiken bij de inschrijving. Op dit formulier dient u alle activiteiten aan te geven die u wenst uit te oefenen (meerdere zijn mogelijk). Klik hier om het formulier te downloaden.

Het formulier kan dan aangetekend worden verstuurd naar het volgende adres:
FOD Justitie
Federale Wapendienst
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL

Wapenunie organiseert eveneense een voorbereidingscursus voor het examen op 23 en 30 augustus. Meer informatie daarover vindt u op onze website.

BijlageGrootte
inschrijvingsformulier examen.doc29 KB