Nieuw KB over nummering wapens en overdrachtsformaliteiten gepubliceerd in het Staatsblad

Op donderdag 14 oktober werd een nieuw KB gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit uitvoeringsbesluit regelt de problematiek van de nummering van wapens die in België worden ingevoerd of gefabriceerd.

Eveneens mag de gouverneur vanaf 28 juli 2010 geen vergoeding meer vragen voor de afgifte van een Europese vuurwapenpas. Wie na deze datum toch nog een retributie betaalde, kan deze terugvragen.

Er werd eveneens een regeling uitgewerkt voor de wijziging van het statuut van een wapen. Nu is ook duidelijk geregeld welke formaliteiten de wapenbezitter moet naleven als hij een vrij verkrijgbaar HFD wapens wenst te gebruiken om mee te schieten. Ook de overgang tussen model 4 en model 9 (ngl. statuut wapenbezitter) wordt geregeld.

Meer informatie over dit KB vindt u in een uitgebreide memo die onder de rubriek "regelgeving" - "commentaar wetgeving" staat (zie deze link (enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers).

Klik hier om de publicatie in het Belgisch Staatsblad te raadplegen.