De nieuwe omzendbrief over de toepassing van de regelgeving rond wapens is er

In het Belgisch Staatsblad van 24 november 2010 is een nieuwe omzendbrief verschenen over de toepassing van de regelgeving rond wapens.

Meer dan 4 jaren na inwerkingtreding van de nieuwe wapenwet heeft de Federale Wapendienst een handig en duidelijk overzicht gemaakt van alle regelgeving. In de omzendbrief komen alle aspecten van de wapenwet aan bod.

De omzendbrief heeft verder de verdienste duidelijk te zijn. De meeste zaken die in de omzendbrief zijn opgenomen, zijn ook correct in het licht van de wetgeving en de uitvoeringsbesluiten. Slechts op enkele plaatsen wordt van de gelegenheid gebruikt gemaakt om regels op te leggen die niet in de wetgeving zijn voorzien.

Interessant is ook dat de vergunningenprocedure omschreven wordt en dat ernaar gestreefd wordt om de aanvraagformulieren voor alle provincies uniform te maken.

We hopen dan ook dat deze omzendbrief ertoe mag bijdragen dat we tot één enkele wapenwetgeving komen die geldig is op het volledige grondgebied. Nu gebeurt het nog al te vaak dat de provincies zelfs aan creatieve rechtsvinding doen, al dan niet op basis van de wetgeving. Enkel als de wetgeving overal juist wordt toegepast, zal ze misschien ook ooit eens uitvoerbaar zijn.

Wie de omzendbrief wil doorlezen, moet er even de tijd nemen. De publicatie neemt maar liefst 233 blz. in beslag. Zie www.staatsblad.be

Wij bezorgen u in de komende dagen een uitgebreide nota waarin de belangrijke zaken en opvallende punten worden aangeduid.