Procedure tegen MB conversiekits - stand van zaken

Zoals aangekondigd, ondersteunt onze vereniging alle initiatieven die erop gericht zijn het willekeurige en onwettelijke ministerieel Besluit van 11 maart 2010 te laten vernietigen.

Ter herinnering: dit ministerieel besluit beoogt conversiekits die aan "handvuurwapens" sommige uiterlijke of technische kenmerken van "schoudervuurwapens" geven. De tekst van dit besluit is onduidelijk waardoor het risico bestaat dat tal van accessoires getroffen worden. Dit besluit is onwettig omdat artikel 3, §1, 16° van de wapenwet enkel toelaat dat wapens of tuigen die een NIEUWE en ERNSTIGE bedreiging vormen voor de openbare orde te verbieden. Welnu, de tuigen die pistolen op karabijnen laten lijken bestaan al meer dan honderd jaar. Bovendien kunnen de ministers op geen enkele manier aannemelijk maken dat er een gevaar is voor de openbare orde.

Uittredend minister van Justitie De Clerck (Cd&V) wou het besluit niet opheffen. Daardoor was het nodige allerhande juridiche procedures te starten. Er werden twee procedures gestart:

  • kortgeding voor de voorzitter van de Rechtbank van Eerste aanleg te Brussel. Deze zaak werd maandag 14 juni 2010 gepleit, wij verwachten uitspraak binnen enkele weken. Dit kortgeding werd ingesteld door een verzamelaar die getroffen is door het KB omdat hij niet meer ongestoord van het eigendomsrecht kan genieten over een historische verzameling pistolen die voorzien zijn van kolfstukken. Eveneens werden de beide ministers ten gronde gedagvaard voor dezelfde rechtbank.
  • een administratieve procedure bij de Raad van State die beoogt om tot een annulatie van het onwettige ministerieel besluit te komen. Deze procedure werd in mei 2010 ingeleid door de vzw Actieve Verdediging van de Wapenliefhebbers en wordt eveneens door ons ondersteund. Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad de officiële kennisgeving (Klik hier voor de link

Gelet op de manifeste onwettigheden van het MB van 11 maart 2010 zijn wij er eveneens van overtuigd dat de rechtelijke macht dit besluit niet mag toepassen omdat het in strijd is met de hogere wetsnormen, in casu met de wapenwet.

Wij verwachten dan ook dat binnenkort dit besluit uit de rechtsorde zal verdwijnen en rekenen erop dat de betrokken ministers aansprakelijk gesteld zullen worden voor de schade die door hun onwettige ministerieel besluit werd aangericht.

BijlageGrootte
BS_rvst_kits.pdf31.04 KB