"Recordaantal illegale wapens in beslag genomen"

Het is komkommertijd, en dat zullen we geweten hebben.

Hoewel op de meeste krantenredacties de vaste krachten stilaan terug op post zijn, blijft het toch wel opvallend hoe in vakantieperiodes de kwaliteit van de berichtgeving daalt. Als er weinig nieuws is, moet de journalist zelf op zoek naar nieuws. Typisch en zeer dankbaar onderwerp zijn dan doorgaans allerhande statistiekjes, al dan niet zelf gefabriceerd en doorgaans zonder al teveel duiding. Want dat is te moeilijk, en welke lezer wil nu in volle zomerverlof enige moeite doen om de beweringen na te lezen ?

Vandaag zijn het de concentra-kranten (Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg) die de spits afbijten. Er wordt gemeld dat er "nog nooit zoveel illegale wapens" in beslag zijn genomen.

Maar liefst 7.871 wapens werden in beslag genomen. Van gewone messen tot het zwaarste oorlogsgeschut. De bevolking is dus gerust gesteld, en de politie is tevreden. Dit wijst erop dat ze eindelijk iets doen tegen het illegale wapenbezit.

Maar de schijn bedriegt. Volgens de regering zijn er 2 miljoen vuurwapens in omloop in ons land. Er zijn nog steeds geen duidelijke cijfers over de vernietigingen n.a.v. de inzamelacties, maar het meest optimistische cijfer spreekt over een 250.000 wapens. Blijft dat er nog 1.750.000 vuurwapens over zijn. Daarvan zijn er hoogstens 700.000 geregistreerd in het CWR. Ook dit is met een grote korrel zout te nemen. Het CWR bevat immers meer foute dan juiste informatie.

Zelfs al zou het CWR dus volledig betrouwbaar zijn en een correcte weergave zijn van het legaal wapenbezit in ons land, dan blijft dat er nog 1.050.000 illegale vuurwapens over zijn.

Als nu alle illegale wapens die in beslag genomen vuurwapens zouden zijn, dan zijn in 2009 in totaal 7.871/1.042.129 ontdekt, dit is 0,7%, ofte 7 op 1.000 in het meest optimische geval. 99,93% van de illegale wapens werd niet ontdekt.

Wij wisten natuurlijk al langer dat ded overheid geen werk maakt van opsporing van echt illegaal wapenbezit. Criminelen weten ook dat ze in ons land gerust gelaten worden. Misschien ook daarom dat de misdaad hier aantrekkelijk wordt.

De overheid blijft ondertussen alle middelen inzetten om het de legale wapenbezitter zo moeilijk mogelijk te maken. Naar aanleiding van een nieuwe circulaire doen de provinciale wapendiensten en de lokale diensten terug volop aan rechtsvinding. Iedereen vind opnieuw zijn eigen regeltjes uit. Sommige provincies zoeken met een nooit eerder gekende creativiteit naar allerhande regeltjes om de wapenbezitter het leven zuur te maken. De wet en de uitvoeringsbesluiten worden daarbij vaak niet nageleefd.

De overheids diensten menen dat ze dit doen in het belang van "de openbare veiligheid". Nochtans weet iedereen dat misdadigers geen vergunningen vragen voor hun wapens. Ze verkiezen illegale wapens te gebruiken. En daar wordt dus niets aan gedaan.

Eens temeer is aangetoond wat wij al jaren schrijven en wat ook al in tal van andere landen gebleken is: een wet op legaal wapenbezit zal nooit enige impact hebben op de openbare veiligheid vermits illegaal wapenbezit er per definitie buitenvalt. Wat de NGO's, die geen democratische legitimiteit hebben, ook mogen blijven beweren. Zij spenderen al jaren gigantische budgetten om aan te tonen dat het de legale wapenbezitters zijn die de openbare veiligheid bedreigen. Zonder succes (en zonde van het weggegooide geld dat misschien gebruikt zou kunnen worden door diezelfde NGO's om bv bijstand te verlenen aan gebieden die door een overstroming getroffen zijn...)