Wapenunie zal besluit conversiekits aanvechten voor de rechtbanken en bij de Raad van State

Eerder meldden wij op onze site dat de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie een ministerieel besluit genomen hebben waarbij sommige conversiekits die vuistvuurwapens omvormen tot schoudervuurwapens worden verboden.

Dit verbod werd ingevoerd op grond van artikel 3, §1, 16° wapenwet. Deze bepaling laat de beide ministers toe een wapen of "tuig" te verbieden, indien dit wapen of tuig een NIEUWE en ERNSTIGE bedreiging vormt voor de openbare orde.

Wapenunie is van oordeel dat de beide ministers de hun in de wet toegekende bevoegdheden misbruiken. Immers, het verbod viseert onschuldige hulpstukken, die niet nieuw zijn en waar geen bedreiging van de openbare orde van uitgaat (of toch zeker geen "ernstige" bedreiging). Voor het aankopen van de betrokken wapens is immers al een wapenvergunning vereist. Daarnaast zijn de kits zeker niet nieuw. Reeds in 1936 kwamen al kits op de markt om een Colt 1911 pistool om te vormen tot een Thompson machinepistool.

Daarnaast zijn er tal van procedurele problemen met het besluit. De formulering ervan is onnauwkeurig en er kunnen ernstige bedenkingen gemaakt worden bij de motivering van het besluit.

Wapenunie rekent erop dat de bevoegde ministers het besluit aanpassen.

Indien dit niet gebeurt binnen de termijnen voor het indienen van een annulatieberoep bij de Raad van State of van een kortgeding voor de burgerlijke recthbank, zal Wapenunie, in samenwerking met de aangesloten verenigingen, onverwijld overgaan tot de gepaste juridische acties.