Aangepaste nieuwe omzendbrief inzake wapenwet in het Staatsblad

U zult zich herinneren dan op 24 november 2010 in het Belgisch Staatsblad een omzendbrief van 29 oktober 2010 omtrent de toepassing van de wapenwet werd bekendgemaakt.

In deze omzendbrief gaf de overheid haar visie weer over de toepassing van de wapenwet. Achterliggende bedoeling was om tot een uniforme toepassing van de wet te komen bij alle betrokken overheden.

Hoewel de aanvankelijke omzendbrief op sommige punten voor kritiek vatbaar is, had het document de verdienste om duidelijkheid te scheppen.

De nieuwe omzendbrief werd echter al onmiddellijk aangevochten voor de Raad van State. Het auditoraat merkte op dat de omzendbrief toch een normatief karakter zou hebben en dus kan worden vernietigd. Dergelijke vernietiging is niet wenselijk omdat ze dan weer aanleiding zou geven tot rechtsonzekerheid.

De overheid heeft nu beslist om de omzendbrief van 29 oktober 2010 te herwerken zodat er geen discussie meer mogelijk is dat de tekst geen normatief karakter heeft. Dit blijkt nu zeer duidelijk uit de inleiding. Op die manier zal een vernietiging van de oude omzendbrief geen nadelige gevolgen hebben voor de wapenbezitters.

Vandaag werd deze aangepaste omzendbrief bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe versie vervangt de oude omzendbrief. Op inhoudelijk vlak werden er geen noemenswaardige wijzigingen doorgevoerd. Wel is de "nieuwe" regeling over het bewijs van de wettige reden recreatief schieten opgenomen. Wij hebben u in onze nieuwsbrieven van juni 2011 al bericht omtrent deze wijziging (minstens 10 schietbeurten/jaar bewijzen vanaf 1 januari 2012).

Wij werken in de loop van deze maand onze website bij zodat u steeds de meest recente versie vindt.