Nieuw uitvoeringsbesluit wapenhandel verschijnt in het Staatsblad

Op vrijdag 17 juni verscheen in het Belgisch Staatsblad een "nieuw" besluit over het statuut van de wapenhandel.

Het statuut van de wapenhandelaar werd aanvankelijk geregeld in een Koninklijk Besluit van 16 oktober 2008. Dit besluit werd echter vernietigd omwille van een kleine procedurefout. Het initiatief daartoe werd genomen door een vereniging die amper nog representatief is voor de wapenhandel.

Het nieuwe besluit is, op enkele details na, quasi identiek aan het vernietigde besluit. U vindt de tekst terug onder de rubriek "regelgeving" - "uitoveringsbesluiten".

Het besluit zal in werking treden op 27 juni 2011. Reeds begin juli zal de Federale Wapendienst opnieuw de beroepsbekwaamheidsexamens voor de wapenhandel organiseren. Elders op deze site vindt u meer informatie over de cursus ter voorbereiding op het examen.