Retributies wapenwet verhoogd na indexering

Zoals elk jaar worden de retributies die worden opgelegd naar aanleiding van de aanvraag van vergunningen en erkenningen onder de wapenwet aangepast aan de index der consumptieprijzen.

Gelet op de sterke inflatie van het voorbije jaar, zijn de retributies dit jaar gestegen.

De retributie voor een vergunningsaanvraag ingediend na 9 december 2011 bedraagt 95,03 EUR.

De andere geïndexeerde bedragen kunt u raadplegen via deze link.