Toekomst Wapenunie 2012

Bij het jaareinde denkt men graag terug aan het voorbije jaar en worden voornemens gemaakt voor de toekomst.

Wat Wapenunie betreft is deze toekomst niet evident. Na een drietal jaren werking groepeert onze vereniging nagenoeg alle Vlaamse wapenhandelaren. De werking voor schietstanden is een succes. Een dertigtal schietstanden, vaak grote, zijn ondertussen aangesloten. Deze schietstanden beiden aan tienduizenden wapenbezitters (sportschutters, jagers, professionelen, ...) de infrastructuur om te blijven schieten.

Verder staat ook de politiek niet stil. Vorige week stelden wij vast dat mevrouw Turtelboom (O-VLD) nog steeds meent dat misdrijven kunnen vermeden worden door LEGAAL wapenbezit te regelen. Nochtans heeft de geschiedenis reeds meermaals bewezen dat dit niet het geval is. Een wijziging aan de wapenwet zal geen enkel misdrijf, geen enkel geval van zelfdoding of ongeval vermijden. Integendeel: als de overheid onbetrouwbaar is doordat wetsvrezende burgers die wél een vergunning aanvragen voor hun wapens na elk incident met een illegaal wapen moeten vrezen dat ze hun eigendom verliezen, dan is het legaal kader ongeloofwaardig. Ontwikkelingen in andere landen en de recente geschiedenis in ons land hebben geleerd dat er dan net meer illegaal wapenbezit is.

Ons standpunt in deze is dat de huidige wapenwet op zich voldoende waarborgen biedt voor de openbare veiligheid. Op het vlak van de uitvoeringsbesluiten kunnen, mits overleg met onze sector, kleine ingrepen overwogen worden om sommige anomalieën recht te zetten. De overheid verliest haar geloofwaardigheid als ze opnieuw het vertrouwen van burgers die zich wel aan de wet houden schendt. Ook in 2006 heeft de overheid van duizenden burgers rechtmatig verkregen eigendom afgenomen zonder enige vergoeding. Herhaling van dergelijke ingrepen is onrechtvaardig en zal op geen enkele manier bijdragen tot meer veiligheid in de samenleving.

Wij menen dat de aanpak van de illegale wapenhandel daarentegen wel een belangrijke prioriteit is voor het nieuwe jaar. Wapens zijn voor criminelen immers belangrijke instrumenten om hun operaties uit te voeren. Als de overheid erin slaagt om die wapens af te nemen, wordt de samenleving veiliger. Het is echter net op dit punt dat de overheid tekort schiet. Het personeel op de wapendiensten kent amper de technische aspecten van de wet en heeft vaak onvoldoende kennis van alle regelgeving. Minister Turtelboom besliste in de vorige legislatuur als minister van binnenlandse zaken om de verdere aanpassingen van de software voor het Centraal Wapenregister stop te zetten. Nochtans is een goed werkend CWR cruciaal om legaal en illegaal wapenbezit te onderscheiden. Dergelijke databank laat immers ook toe om vast te stellen wanneer legale wapens uit de radar verdwijnen en in het illegale circuit komen. Tenslotte is ook een goede communicatie tussen alle overheidsdiensten die met de wapenwet bezig zijn cruciaal.

Om deze initiatieven uit te voeren is geen wetswijziging nodig. Er is enkel politieke moed nodig om de nodige middelen te vinden en zo goed mogelijk in te zetten. Het op punt stellen van het CWR en het verbeteren van de communicatie moeten prioriteiten zijn. Een doortastende aanpak van illegale circuits draagt meer bij tot een veilige samenleving dan om het even welke wetsaanpassing.

Wij hopen dan ook dat het nieuwe jaar de politiek verantwoordelijken dit inzicht bijbrengt.

Wapenunie heeft nog een ander probleem. De werking groeit en vraagt meer tijd. De voorbije drie jaren werd de werking gedragen door mijzelf en door dhr. Daniël Beets. Beiden hebben wij ook een zeer drukke professionele activiteit. In de toekomst kan Wapenunie enkel blijven bestaan indien er nieuwe krachten gevonden worden die capabel en bereid zijn om zich in te zetten voor de goede zaak.

Wij durven dan ook een oproep lanceren naar alle betrokkenen toe. Op zaterdag 7 januari om 10u organiseren wij een kennismakingsvergadering voor personen die graag met ons meebouwen aan een evenwichtig kader voor legaal wapenbezit. Wie zich aangesproken voelt kan steeds mailen naar info@wapenunie.be voor meer informatie.

Tot slot wensen wij u een zalig kerstfeest en een gelukkig 2012.

Nico Demeyere
ondervoorzitter