VSK verhoogt prijs sportschutterslicentie in 2012

VSK heeft beslist om voor de hernieuwing van de sportschutterslicentie de retributie te verhogen van 35 EUR naar 43 EUR, dit is een verhoging met meer dan 20%.

In brieven die de schutters ontvingen, wordt melding gemaakt van een retributie ad 43 EUR voor de hernieuwing van de sportschutterslicentie in 2012. Daar dient nog 2 EUR te worden bijgeteld voor de administratieve kosten voor clubs. Dat de clubs administratieve kosten doorrekenen is ook logisch. Wie de procedure aandachtig leest, zal ook vaststellen dat het meeste werk voor deze hernieuwing bij de clubs gelegd wordt.

Volgens onze informatie heeft VSK zelf niet gecommuniceerd met hun clubs over deze ingrijpende tariefverhoging. De maatregel werd evenmin aangekondigd vooraf. Hij wekt ook des te meer verbazing vermits VSK, als unisportfederatie, per lid meer subsidies ontvangt dan de andere federaties. Bovendien is VSK de grootste federatie waardoor ze van schaalvoordelen kunnen genieten. Begrijpe dus wie kan.

Navraag bij Fros leert dat zij hun prijzen niet verhogen en ook volgend jaar nog 35 EUR (te verhogen met 2 EUR administratieve bijdrage voor de clubs) zullen blijven hanteren als tarief.