Wapenunie organiseert opnieuw voorbereidingscursus beroepsbekwaamheidsexamen wapenhandel

Wie een erkenning als wapenhandelaar aanvraagt, moet in beginsel beroepsbekwaamheid bewijzen.

Het examen werd geregeld door een Koninklijk Besluit van 16 oktober 2008. Een vereniging vond het echter nodig om dit besluit om louter formele redenen te laten vernietigen. Door deze vernietiging konden de geplande examens in maart 2011 niet doorgaan. Alle aanvragen voor erkenningen inzake wapenhandel werden opgeschort.

Wij vernemen dat dit ondertussen is rechtgezet. Zeer binnenkort zal een nieuw KB in het staatsblad verschijnen. De inhoud ervan zal nagenoeg identiek zijn aan de inhoud van het vernietigde besluit.

De beroepsbekwaamheidsexamens zullen door de Federale Wapendienst worden afgenomen tijdens de tweede week van juli (vermoedelijk 5, 6 en/of 7 juli). Wij hebben erop aangedrongen dat de kandidaten tijdig verwittigd worden, zodat ze zich kunnen voorbereiden. De volgende examensessie zal dan plaatsvinden in september 2011.

Het examen moet alleen worden afgelegd door wie een nieuwe erkenning aanvraagt, of door wie een bijkomende erkenning vraagt (b.v. bijkomende erkenning voor fabricage/ uitbreiding erkenning tussenpersoon naar erkenning kleinhandel, ...).

Wapenunie organiseert twee info sessies om de kandidaten voor te bereiden op de examens. De info sessies bereiden voor het op het examen. Volgende onderdelen worden behandeld:

  • regelgeving rond het statuut van de wapenhandelaar (erkenning, deontologie,...)
  • regelgeving aankoop, verkoop, opslaan, overdragen, vervoer van wapens
  • formaliteiten voor erkende personen (registers, invullen vergunningen, modellen van overdracht, ...
  • regelgeving rond de proefbank
  • enkele technische aspecten

De cursus duurt in totaal zes uren, en wordt in twee blokken gegeven op dinsdag 28 juni (tussen 19 en 22 uur) en zaterdag 2 juli tussen 9u en 12u. De cursus vindt plaats in de lokalen van de Verenigde PistoolSchutters Grizzly te Machelen, Budasteenweg 9 (naast de gebouwen van DHL).

Als cursustekst wordt het boek "overzicht Wapenwet 2008" van Nico Demeyere gebruikt. Dit boek kan besteld worden via www.overzichtwapenwet.be. Om maximaal voordeel te hebben bij de cursus is het aan te raden om deze tekst eens door te nemen.

Deelname aan de cursus is gratis, maar enkel toegankelijk voor aangesloten leden (erkende personen / kandidaat wapenhandelaren die ingeschreven zijn voor het examen). Aansluiten als lid ter plaatse is mogelijk. Vooraf inschrijven is vereist via het E-mail adres info [at] wapenunie.be (vervang [at] door @).

Ook leden wapenhandelaars die reeds erkend zijn en die niet moeten deelnemen aan het examen, maar hun kennis willen op peil houden, zijn welkom op deze sessies. Zij dienen eveneens vooraf in te schrijven. Na de cursus is er een uitgebreide gelegenheid tot vraagstelling. De cursus is niet bedoeld voor particulieren of sportschutters.