Wapenunie sluit aan bij Unizo

Wapenunie werd in 2008 opgericht als een organisatie die zowel de gebruikers van wapens (wapenbezitters, recreatie schutters, sportschutters, jagers, verzamelaars, ...) als de economische sector in civiele wapens vertegenwoordigt.

Als handelaarsorganisatie willen wij de erkende wapenhandelaars ondersteunen door hen wegwijs te maken in de regelgeving rond wapens. Vanaf onze oprichting werden dan ook de nodige informatie kanalen voor erkende wapenhandelaars opgericht. Wij zijn eveneens vertegenwoordiger van de kleinhandel in de adviesraad voor Wapens en worden door de overheden erkend als een representatieve organisatie voor de wapenhandel.

Om onze taken beter te kunnen uitvoeren en om de sector meer draagvlak te geven, besliste Wapenunie om aan te sluiten bij een grotere professionele organisatie die de kleinhandel verdedigt. Wij zijn ervan overtuigd dat we zo de kwaliteit in de sector kunnen verbeteren en onze leden nog beter kunnen ondersteunen.

Hierna vindt u het persbericht van UNIZO:

"De Wapenunie ondertekende midden januari een associatieovereenkomst met UNIZO. Daarmee telt UNIZO nu al 123 verschillende aangesloten sectororganisaties. Het gaat om sectororganisaties die de belangen van kmo's verdedigen en hiertoe de steun zoeken van UNIZO. Voorts kan het secretariaat van zo'n sectororganisatie beroep doen op de studie- en andere diensten van UNIZO. Via diverse gezamenlijke commissies worden samen standpunten ingenomen. Voor UNIZO geeft de samenwerking met de sectororganisaties ook de kans om de meer sectorspecifieke belangen van kmo's te verdedigen.

De Wapenunie is opgericht in 2008 en verdedigt de belangen van de civiele wapensector. Binnen de economische sector ligt de nadruk op de kleinhandelaars in wapens voor civiel gebruik. De kleinhandel omvat een ruim gamma aan handelaars in wapens, munitie en accessoires voor jagers, sportschutters en particulieren.

In de eerste plaats wil Wapenunie deze kleinhandelaars ondersteunen door informatie te verstrekken en hen bij te staan bij het opvolgen van de wetgeving die steeds ingewikkelder wordt. De kern van Wapenunie bestaat dan ook uit een kenniscentrum waarin diverse juristen en andere specialisten, waarvan sommigen regelmatig publiceren, overleggen om tot een goede oplossing te komen.

Wapenunie wil bijdragen tot een kwaliteitsverbetering in de sector die in ieders belang is. De vereniging is onafhankelijk. Ze is niet verbonden aan producenten van militair materieel, fabrikanten of groothandels. De vereniging speelt een coördinerende rol bij het verdedigen van de belangen van de sector. Op regelmatige basis wordt overleg gepleegd met andere betrokkenen. De bedoeling is om tot gemeenschappelijke standpunten te komen die dan bij de overheid worden verdedigd. Ook de overheden en beleidsmakers doen regelmatig beroep op de expertise van wapenunie op het vlak van regelgeving en technische aspecten. Enkel erkende personen en verenigingen van wapenbezitters kunnen aansluiten bij Wapenunie."