Wapenunie start werking voor uitbaters schietstanden

De uitbating van een schietstand is geen sinecure. Het vraagt heel wat vrijwillige inzet van sommige bestuursleden om het nog mogelijk te maken dat wapenbezitters hun activiteiten nog kunnen beoefenen. Zonder deze vrijwillige inzet zouden er in ons land nog slechts een klein aantal commerciële schietstanden overblijven.

Daarnaast speelt ook de regelgeving. Elke schietstand moet erkend worden. Milieuwetgeving krijgt ook een stijgend belang. Na het inwerkingtreden van Vlarem zijn er nog slechts een handvol kleischietstanden over. Een groot aantal schietstanden in een lokaal worden eveneens met sluiting bedreigd omwille van ruimtelijke ordening en strenge milieunormen.

Reeds vanaf de oprichting in 2008 heeft Wapenunie aandacht gehad voor de schietstanduitbaters. In 2009 informeerden wij de schietstanden over de hernieuwing van hun erkenning. Wij hielpen tientallen schietstanden om hun dossier in orde te brengen zodat ze na 1 april 2009 nog konden open blijven. Er bestaan afzonderlijke pagina's met informatie voorbehouden voor schietstanduitbaters. Wij hebben ook aparte nieuwsbrieven voor uitbaters van schietstanden. Recent hebben wij ook nog de uitbaters geïnformeerd over de nieuwe regels over het aanwezigheidsattest.

Wapenunie wenst nu deze werking verder uit te bouwen. Vanaf heden kunnen uitbaters van een schietstand aansluiten bij Wapenunie. Ze kunnen dan bij ons informatie vragen over de toepasselijke regelgeving. Ze zullen ook regelmatig worden uitgenodigd op evenementen. Met dit initiatief wil Wapenunie bijdragen aan een betere vertegenwoordiging van de sector van schietstanden. Dit kan belangrijk zijn om een evenwichtige regelgeving te bekomen. Hopelijk kunnen dan meer schietstanden openblijven.

De bij ons gekende uitbaters ontvingen vorige week een mail met meer informatie. Als u uitbater bent van een schietstand en onze mail nog niet ontvangen had, kunt u mailen naar administration (at) wapenunie . be. U ontvangt dan meer informatie over de voorwaarden en voordelen van het lidmaatschap.