Besluit verbod laders abnormaal hoge capaciteit treedt op 26 september 2012 in werking

In het Belgisch Staatsblad van 26 september 2012 werd een ministerieel besluit bekend gemaakt op basis waarvan wapens met een abnormaal hoge capaciteit verboden worden.

Artikel 3, §1, 15° bepaalt reeds sedert 9 juni 2006 dat laders met een abnormaal hoge capaciteit, zoals bepaald door de minister van Justitie, verboden zijn.

Op 21 september 2012 heeft de minister van Justitie een ministerieel besluit ondertekend waarbij gezegd wordt dat een lader een abnormale capaciteit heeft in de volgende gevallen:

 • voor halfautomatische pistolen : 20 patronen;
 • voor geweren met pompactie (al dan niet halfautomatisch): 10
  patronen;
 • voor karabijnen met hendel met randontsteking : 15 patronen;
 • voor karabijnen met hendel met centrale ontsteking : 10 patronen;
 • voor grendelkarabijnen met randontsteking : 20 patronen;
 • voor grendelkarabijnen met centrale ontsteking : 10 patronen;
 • voor halfautomatische karabijnen met randontsteking : 40 patronen;
 • voor halfautomatische karabijnen met centrale ontsteking : 30
  patronen;
 • voor geweren met gladde loop : 10 patronen.

Mede door onze tussenkomst is een uitzondering voorzien voor IPSC schutters die houder zijn van een sportschutterslicentie. Zij kunnen voor pistolen laders gebruiken met een capaciteit van meer dan 20 patronen, op voorwaarde dat de lengte van de gebruikte lader, gemeten langs de achterzijde, korter is dan 171mm. Dit criterium werd overgenomen uit de IPSC reglementen over de open klasse. Let wel: enkel IPSC schutters (dus houder van een sportschutterslicentie en BPSA of gelijkwaardige buitenlandse lidkaart) kunnen van de uitzondering genieten.

Vanaf vandaag is het niet meer mogelijk om de betrokken laders aan te kopen, in te voeren, te vervaardigen of over te dragen (tenzij aan erkende verzamelaars mits dit in hun thema past).

Laders die reeds in bezit zijn mogen behouden worden, mits ze niet meer gebruikt worden in een wapen. Wie de lader toch nog wil gebruiken, zal de lader moeten beperken.

Er wordt verwacht dat de Federale Wapendienst binnenkort een omzendbrief zal opstellen over de toepassing van dit nieuwe besluit.

U kunt de tekst van het besluit raadplegen onder de rubriek "regelgeving" - "uitvoeringsbesluiten" of via deze link.