Commentaar ministerieel besluit verbod laders met abnormaal hoge capaciteit

Zoals aangekondigd, vindt u hierbij onze commentaar omtrent het besluit waarbij laders met abnormaal hoge capaciteit worden verboden.

Deze commentaar werd mee goedgekeurd door de Federale Wapendienst.

U vindt onze commentaar op deze link.