Gouverneurs blijven eigen wapenwetten maken

Een tweetal weken terug hebben we gewezen op twee nieuwe arresten van de Raad van State. Ondertussen blijven adviezen binnenkomen van het auditoraat in tal van andere zaken.

Behalve voor sommige gouverneurs en hun medewerkers, is het voor niemand een verrassing dat de Raad van State steeds hetzelfde herhaalt. De gouverneur is een ambtenaar die namens de federale overheid de wapenwet moet uitvoeren. Niets meer, niet minder. De wapenwet moet overal in het land (dat tot nader order zowel Vlaanderen als Wallonië omvat) op dezelfde manier worden toegepast. De wetgever wou immers vermijden dat er opnieuw administratieve willekeur zou heersen.

Des te meer is aangetoond dat de bezorgdheid van de wetgever in 2006 niet onterecht was. Sommige gouverneurs drijven hun medewerkers tot het uiterste om toch maar, al dan niet binnen de krijtlijnen van de wapenwet, een eigen beleid te voeren.

Onlangs heeft de heer André Denys (O-VLD), gouverneur van Oost-Vlaanderen, het nogmaals nodig gevonden om een aantal beslissingen te nemen die manifest onwettig zijn. Blijkbaar vindt de heer Denys dat de wetgever zijn werk niet goed doet, en dat hij dat moet corrigeren (zonder dat dhr. Denys ooit verkozen werd tot gouverneur, noch enige democratische verantwoording moet afleggen voor zijn beleid).

Deze keer betreft het opnieuw een willekeurig optreden tegen aanvragen voor halfautomatische geweren of karabijnen. Wij hebben de nieuwste "vondst" van de provinciale wapendienst samengevat en voorzien voor commentaar.

U vindt alles op deze link

Voor wie slachtoffer wordt van de willekeur hebben wij een ontwerp van verzoekschrift voorbereid dat u op eigen verantwoordelijkheid kunt gebruiken als basis voor een beroep bij de Federale Wapendienst (zie deze link). Gelieve te noteren dat Wapenunie geen individuele wapenbezitters bijstaat bij het voeren van administratieve procedures. U dient dus zelf initiatief te nemen, dan wel een advocaat te raadplegen. Let wel: de beroepstermijn is uiterst kort. Binnen de 15 dagen na ontvangst van de beslissing dient u te reageren.

BijlageGrootte
reactie beleid gouverneurs final.pdf325.09 KB
verzoekschrift semi auto template.docx18.41 KB