Illegaal wapenbezit niet belangrijk voor Brusselse politie

Midden december 2011 heeft een crimineel die in voorlopige vrijheid was in Luik enkele moorden gepleegd met verboden wapens (granaten) en met een illegaal wapen.

Vanuit politieke hoek bleef de reactie niet uit. De ministers van justitie en binnenlandse zaken waren er als de kippen bij om aan te kondigen dat maatregelen tegen legaal wapenbezit nodig zijn. Prompt werd een vergadering bijeengeroepen om na te denken over maatregelen. Aan de gemeenschappen werd gevraagd om na te kijken welke wapens nog "wenselijk" of nodig zijn voor het beoefenen van sportief en recreatief schieten. Ook de lijst met vrij verkrijgbare wapens zou een probleem zijn en aanleiding geven tot illegaal wapenbezit.

De politiek blijft dus van mening dat het regelen van LEGAAL wapenbezit een oplossing is voor incidenten met VERBODEN of ILLEGALE wapens. Dit is ongehoord en fundamenteel oneerlijk.

De reactie van de minister van justitie maakt dat elke wapenbezitter en handelaar die nauwgezet de wapenwet respecteert dus nooit met rust gelaten wordt. Een incident met illegale of verboden wapens is volgens de minister voldoende om het legaal wapenbezit in vraag te stellen. Een legaal wapenbezitter wordt in die optiek nooit met rust gelaten.

Nochtans is het probleem al jaren hetzelfde. Reeds sedert jaar en dag schrijven wij dat illegaal wapenbezit een probleem is. De overheid moet haar middelen inzetten om dit illegaal wapenbezit tegen te gaan. Dit vraagt uiteraard meer inspanningen dan enkele laffe ingrepen die de legale wapenbezitter treffen. In de praktijk is het zo dat overheid tegen illegaal wapenbezit weinig tot niets onderneemt.

Vandaag lezen wij in de Corelio-kranten dat de politie in Brussel beslist heeft om niet langer personen die in het bezit zijn van verboden wapens of die illegaal in het bezit zijn van wapens aan te houden. De dames en heren misdadigers worden met rust gelaten en worden niet meer gehinderd in hun activiteiten. Bij feiten van wapenbezit zal de politie in Brussel niet meer overgaan tot verder verhoor of aanhouding. Als excuus wordt dan aangevoerd dat de politie teveel werk zal hebben omdat nu ook de mensenrechten gerespecteerd moeten worden bij een eerste verhoor...

Begrijpe wie kan. Enkele weken terug staat de minister in "de zevende dag" en in het parlement te verkondigen dat illegaal wapenbezit moet worden aangepakt. Vervolgens stelt ze maatregelen voor die enkel legale wapenbezitters raken. En kort na nieuwjaar kondigt de politie aan dat illegale wapenbezitters met rust worden gelaten.

Dit is de wereld op zijn kop. Als onze regering nog enige geloofwaardigheid wenst te behouden bij de bevolking, is een andere aanpak nodig. Iedereen is het over eens dat het illegaal wapenbezit problemen stelt. Welnu, dan vereist een geloofwaardig beleid dat wie illegale wapens heeft ook daadwerkelijk wordt gestraft en vervolgd en dat wie de wet respecteert en aan alle strenge eisen voldoen met rust wordt gelaten.

Er is duidelijk nog werk aan de winkel...