Indexatie retributies vergunningen en erkenningen

Jaarlijks worden alle retributies voor de afgifte van wapenvergunningen geïndexeerd. Deze indexatie gebeurt telkens op 9 december op basis van de gezondheidsindex van november.

Dit jaar steeg de gezondheidsindex met 1,02%.

De retributie voor een wapenvergunning aangevraagd na 9 december 2012 bedraagt 97,09 EUR. Het is dus de datum van aanvraag die bepalend is om het juiste bedrag van de retributie te bepalen. Als u dus uw aanvraag indiende voor 9 december 2012, maar de uitnodiging tot betalen pas later ontvangt, geldt nog het oude bedrag van 95,03 EUR. Voor de aanvraag ingediend na 9 december 2012 geldt de nieuwe regeling. In het kader van het verscherpte toezicht op de activiteiten van de gouverneurs inzake de wapenwet is het aangewezen dit goed na te kijken. "Fouten" (lees feiten van knevelarij) kunnen ons steeds worden doorgegeven.

De aangepaste retributies voor wapendrachtvergunningen en erkenningen vindt u op deze link. U vindt er ook een historisch overzicht.