Klachtenactie tegen gouverneurs te Antwerpen en Oost-Vlaanderen

Wij signaleerden eerder al nieuwe onwettige praktijken in de provincie Antwerpen.

Op bevel van provinciegouverneur Berx (CD&V) en arrondissementscommissaris Maes werd een nieuwe instructie gegeven aan de ambtenaren van de provinciale wapendienst. De onwettige instructie viseert wapenbezitters die een vergunning aanvragen voor vergunningsplichtige wapens waarvan de betrokken ambtenaren vinden dat ze ongewenst zijn. Betrokken wapenbezitters worden dan geconfronteerd met een waslijst van vragen over opportuniteit van het wapenbezit.

De wapenwet is op dit punt nochtans duidelijk. Indien de persoonlijkheid van de aanvrager geen gevaar betekent voor de openbare orde, dan moet de gouverneur de wapenvergunning toekennen indien aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Als een wapen nuttig gebruikt kan worden op de schietstand, dan stemt het wapentype overeen met de wettige reden "sportief- en recreatief schieten".

Wie antwoord op de vraag zal zijn vergunning quasi altijd geweigerd zien. De betrokken ambtenaren gebruiken dan de informatie die de onwetende aanvrager ter goeder trouw verschaft als argument om de vergunning te weigeren.

Ons advies is dan ook duidelijk. Het is absoluut uit den boze om op de vragen te antwoorden. Dit zal de vergunningsaanvraag niet versnellen. Uit beleefdheid kunt u antwoorden dat u de wettige reden voor uw aanvraag voldoende gestaafd heeft door een sportschutterslicentie voor te leggen of door aan te tonen dat u minstens 10 keren gaan schieten bent.

De vzw Actieve Verdediging der Wapenliefhebbers (AVWL) reageert tegen deze wanpraktijken. Op hun website is een model van klachtenbrief beschikbaar. De AVWL vraagt wapenbezitters uit de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen om deze brief in eerste instantie te richten aan de voorzitter van het college van gouverneurs. Deze dienst is binnen de FOD Binnenlandse Zaken bevoegd om kennis te nemen van klachten. Meer informatie vindt u op deze link.